DIJK12 Beleidsonderzoek
Buikslotermeerdijk 12
1025 WJ Amsterdam
Telefoon: 06-12600669
Fax: 020 6362645
E-mail: info@dijk12.nl