Personeelsbeleid en arbeidsmarkt in de metaalbewerking

Onderzoek naar het personeelsbeleid bij MKB-bedrijven in de metaal mede in relatie tot de arbeidsmarkt en de actuele en toekomstige behoefte aan personeel.

Uitvoering: 2006/2007

terug print deze pagina