Monitor onderwijs en scholing metaalbewerking

Jaarlijks wordt de stand van zaken gegeven van de leerlingen en gediplomeerden van het beroepsonderwijs VMBO t/m HBO voor de branche metaalbewerking. Daarnaast wordt dit gedaan voor de scholing die door het O&O fonds wordt gesubsidieerd.
In 2006 vond de monitor voor de derde keer plaats. Het betreft onderzoek naar de stand van zaken, veranderingen en mogelijke trends met betrekking tot onder meer:
· omvang en aard van de vijver beroepsonderwijs voor de branche;
· omvang BBL- leerlingen bij bedrijven en soort opleiding;
· aard en omvang scholing en cursussen werkenden.

Uitvoering: augustus – oktober 2006.

terug print deze pagina