Advies Marketing EVC: 'Het beste uit mensen halen'

In de technische sectoren wordt EVC als een belangrijk nieuw HRD- instrument gezien voor bedrijven en werknemers. A+O Metalektro promoot al geruime tijd het gebruik van EVC. Tot medio 2005 was dit gericht op aanbod van EVC (met name onderwijsinstellingen) en instrumentontwikkeling. Het volume aan uitgevoerde EVC ’s bleef echter laag is en er is nauwelijks sprake van een zelfstandige markt van vraag en aanbod. Teneinde EVC meer vraaggericht in te gaan zetten is een marketingstrategie ontwikkeld voor de technische sector in het algemeen alsmede een marketingplan voor de metaalindustrie in het bijzonder.

Uitvoering: eind 2005 – medio 2006.

terug print deze pagina