Advisering duale trajecten en EVC Project Gekwalificeerd Ambacht HBA

In 2006 zijn zes ambachtelijke branches onder de noemer ‘Gekwalificeerd Ambacht’ projecten gestart voor nieuwe duale trajecten en EVC. Het doel is de combinatie leren en werken te opti-maliseren en instroom in de ambachtelijke branches te bevorderen.
Het Hoger Bedrijfschap Ambachten (HBA) coördineert het project. Het project wordt gesubsidieerd door SENTER/Projectdirectie Leren & Werken.
DIJK12 doet onder meer het volgende:
· ondersteuning/advisering bij het ontwikkelen van het projectplan;
· algemene begeleiding en advisering van de projectleider van HBA (planning, voortgang);
· participatie in projectgroep en werkgroepen;
· ondersteuning en advisering bij methoden, instrumenten e.d.;
· terugkoppeling en rapportage van bevindingen.

Uitvoering: mei 2006 – oktober 2007.

terug print deze pagina