Opleiden in de Beroepspraktijk

Onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven in het mkb bij het aanbieden van leer- en stageplaatsen in het mbo. De inspanningen en kosten van bedrijven worden inzichtelijk gemaakt alsmede de verwachtingen van leerbedrijven over de gevolgen van de invoering van het competentiegericht leren voor hun werkzaamheden bij het opleiden en begeleiden van leerlingen.

Uitvoering: april 2006 - september 2006.

eindrapport MKB-bedrijven en MBO-BPV.def.pdf
terug print deze pagina