Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Metaalbewerking

Ten behoeve van de ontwikkeling van Ad-opleidingen binnen het HBO is de arbeidsmarktrele-vantie van een drietal opleidingsrichtingen voor de sector Metaalbewerking in kaart gebracht. Het betreft zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie over de arbeidsmarkt en beroepsuit-oefening binnen de sector Metaalbewerking. Tevens zijn beroepsprofielen op Ad-niveau ontwikkeld.

Uitvoering: mei 2006 – september 2006.

terug print deze pagina