Evaluatie functioneren en begeleiding van Wijk Overleg Platforms

Om wijkbewoners in Capelle a/d IIssel actief bij het wijkbeheer te betrekken zijn vanaf 1995 Wijk Overleg Platforms (WOP's) opgericht. Sinds 1994 worden de WOP's ondersteund door bewonersondersteuners van de Stichting Bewonersondersteuning Feijenoord. In het onderzoek is nagegaan hoe de WOP's in de ogen van betrokkenen functioneren en hoe de begeleiding vanuit de bewonersondersteuning wordt ervaren. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met bureau OSPm uit Leiden.

Uitvoering: november-december 2005

terug print deze pagina