Naar een marketingplan voor EVC

De Metalektro heeft in de afgelopen jaren door middel experimenten bedrijven en werknemers kennis laten maken met het gebruik van EVC. Voor de komende jaren wordt er naar gestreefd het gebruik van EVC verder te laten toenemen. Op grond van de opgedane ervaringen in de experimenten kan de waarde die EVC kan hebben voor onderneming of werknemer naar voren worden gehaald. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om een marketingplan te ontwikkelen afgestemd op de verschillende doelgroepen binnen de branche. DIJK12 doet nader onderzoek naar de achterliggende waarden van EVC voor de verschillende doelgroepen en werkt mee aan de ontwikkeling van het marketingplan.

Uitvoering: september- november 2005

terug print deze pagina