Advies uitwerking Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen

Vanaf studiejaar 2006 wordt er geëxperimenteerd met korte HBO-programma’s die opleiden tot een afzonderlijke graad. Binnen diverse sectoren in het mkb is sprake van een duidelijke behoefte aan AD-opleidingen. De mkb-branches willen hun deskundigheid en kennis over de beroepspraktijk graag inbrengen bij hogescholen zodat daar waar sprake is van een duidelijke behoefte aan Ad-opleidingen deze kunnen ontstaan en een invulling krijgen die aansluit op de behoeften van het werkveld. De branches hebben het initiatief genomen een gemeenschappelijk kader te ontwikkelen waarmee de arbeidsmarktrelevantie kan worden uitgewerkt en overleg met hogescholen kan worden opgestart.
Het advies omvat een uitwerkingskader voor de onderbouwing van de arbeidsmarktrelevantie en een handleiding voor de invulling daarvan.

Uitvoering: november-december 2005

Publicatie:

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen.def.pdf
terug print deze pagina