Bedrijvenmonitor Metaalbewerking 2005

Opzetten en uitvoeren van een bedrijvenmonitor voor de metaalbewerking. De monitor geeft een beeld van huidige en vooral toekomstige ontwikkelingen in de branche rond het thema arbeidsmarkt. De Bedrijvenmonitor is een kwalitatieve aanvulling op de Arbeidsmarktmonitor Metaalbewerking.

Uitvoering: mei 2005 - augustus 2005

Eindrapport Bedrijvenmonitor.def.pdf
terug print deze pagina