Achtergronden en motieven snelle uitstroom Metaalbewerking 2004

Uit de arbeidsmarktmonitor Metaalbewerking is naar voren gekomen dat een deel van de nieuwe instroom in de branche binnen enkele jaren de branche weer verlaat. Het onderzoek richt op de achtergronden en motieven van de werknemers om de branche te verlaten.

Uitvoering: augustus – november 2005

Eindrapport snelle uitstroom.pdf
terug print deze pagina