Klachtenloketten MDW

Inventarisatie en analyse van klachtenloketten en klachten op het gebied van volkshuisvesting, onderwijs-arbeidsmarkt en AWBZ ten behoeve van de opstart van het vervolg van het project Marktwerking, Deregule-ring en Wetgevingskwaliteit (MDW II).

Uitvoering: voorjaar 1999

terug print deze pagina