Evaluatie 'Wet op de Kamers van Koophandel en fabrieken 1997'

Het onderzoek is gericht op de evaluatie van de Wet op de KvK's die per 1 januari 1998 van kracht is geworden. De evaluatie is onder meer gericht op (de uitvoering) van de taken van de KvK, het draagvlak en de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het beleid, de financieringsstructuur en de gebiedsindeling.

Uitvoering: eerste half jaar van 2000: eerste metingen; eerste half jaar van 2001: eindmeting.

Publicaties:

Hoofdrapport Evaluatie Wet KvK.pdf
Bijlage I Ondernemersenquete.pdf
terug print deze pagina