Evaluatie Bedrijfseffectentoets (BET)

Evaluatieonderzoek naar de doeltreffendheid van de Bedrijfseffectentoets (BET), zowel inhoudelijk als procedureel, en aanbevelingen ter verbetering van de effectiviteit van de toets.

Uitvoering: september 2001 - januari 2002


Publicatie:

Evaluatie Bedrijfseffectentoets.pdf
terug print deze pagina