Evaluatie Twee-fasenstructuur Effectbeoordeling Voorgenomen regelgeving

Het onderzoek is gericht op de evaluatie van de nieuwe structuur voor het bezien van effecten van voorgeno-men regelgeving, de Twee-fasenstructuur, die per 1 maart 2003 is ingevoerd. De evaluatie is onder meer gericht op de mate waarin beoogde doelstellingen met de Twee-fasenstructuur zijn of worden bereikt en eventuele neveneffecten daarvan. In het onderzoek ligt de nadruk op de 1e fase van de Twee-fasenstructuur, de Quick Scan.

Uitvoering: augustus – oktober 2004

terug print deze pagina