Stakeholdersanalyse onderzoeksprogramma Flyland

Eind 1999 is door het kabinet besloten dat de haalbaarheid van een luchthaven in zee nader moet worden onderzocht. Hiertoe is in 2001 een meerjarig onderzoeksprogramma ge?nitieerd met een looptijd van zes jaar. Besloten is om de methode van Joint Fact Finding (JFF) zoveel mogelijk toe te passen bij de uitvoering van het onderzoeksprogramma. DIJK12 heeft een onderzoek uitgevoerd naar potenti?le stakeholders van Flyland en een model uitgewerkt voor de omgang met stakeholders in het kader van JFF.

Uitvoering: februari – juni 2002


Publicatie:

Hoofdrapport stakeholdersanalyse Flyland.pdf
terug print deze pagina