Kwaliteitsbarometer Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg

Een kwaliteits- en tevredenheidsmonitor voor Altrecht geestelijke gezondheidszorg. Er zijn twee metingen verricht: een pilot onder verwijzers (huisartsen, maatschappelijk werkers, enz.) en een tweede meting onder uitsluitend huisartsen.

Uitvoering: 2001, 2004


Publicatie:

Kwaliteitsbarometer Altrecht, meting 2.pdf
terug print deze pagina