Ontwikkeling arbeidsmarktmonitor Metaalbewerking

Opstellen van een projectplan voor de inrichting en ontwikkeling van een arbeidsmarktmonitor voor de metaalbewerking. Ten behoeve daarvan is een inventarisatie gehouden van de wensen van de sector, de mogelijkheden en de beschikbaarheid en bruikbaarheid van bestaande data- en informatiebronnen.

Uitvoering: september 2003 – januari 2004

terug print deze pagina