Erkenning Vakmanschap in de Mobiliteitsbranche: draagvlak en haalbaarheid

Sociale partners in de Mobiliteitsbranche overwegen competenties van het vakmanschap van een erkenning te voorzien. In het onderzoek zijn de wenselijkheden en mogelijkheden van een dergelijke erkenning in kaart gebracht.

Uitvoering: 1998 - 1999

terug print deze pagina