Monitoring EVC

Het erkennen van (elders) verworven competenties (EVC) is een instrument in het kader van employability. Om verdere (beleids)mogelijkheden te bezien, is een aantal praktijkvoorbeelden onderzocht.

Uitvoering: najaar 1999

terug print deze pagina