Experiment EVC. Tussenmeting opbrengst pilot-projecten

Stichting A+O heeft een experiment opgestart waarbinnen bedrijven en werknemers ervaring kunnen opdoen met EVC-instrumenten.Het experiment loopt van medio 2003 tot medio 2004. In het onderzoek worden bij vijf in experiment participerende pilot-bedrijven de tot nu toe opgedane ervaringen ge?nventariseerd en vertaald naar leereffecten en inzichten voor wat betreft de toepassing van EVC vanuit de optiek van werknemers, bedrijven en branche.

Uitvoering: december 2003 - januari 2004

terug print deze pagina