Pilot EVC-HBO

Het project richt zich op een pilot binnen het technisch cluster HBO met als doel EVC-trajecten in samenwerking met 5 HBO-instellingen, 25 bedrijven en 125 werknemers. Het primaire doel is ervaringen op te doen: samenwerking HBO-instellingen en bedrijven, instrumentontwikkeling, brede EVC, erkenning e.d. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Hob?on Management Consult.

Uitvoering: februari - november 2004


Publicaties:

Instrument inventarisatie verworven competenties.pdf
routeboek.pdf
Bijlagenrapport EVC-HBO.pdf
Hoofdrapport EVC HBO.pdf
terug print deze pagina