Het functioneren van ouderen in de Metaalnijverheid: een inventarisatie onder bedrijven en werknemers

Onderzoek binnen de bedrijfstak Metaalnijverheid naar oudere werknemers met betrekking tot arbeidsproduc-tiviteit, functioneren, arbeidsomstandigheden en vigerende arbeidsvoorwaarden.

Uitvoering: 1996

terug print deze pagina