Pilot Fundering Metaal

De sociale partners in de Metaal willen de Kwalificatiestructuur Metaal van nieuwe beroepsprofielen voorzien. In dit onderzoek wordt nagegaan met welke nieuwe ontwikkelingen moet worden rekening gehouden. Daarnaast wordt een standaard-beroepsprofiel opgesteld, dat voldoet aan de diverse eisen en dat een leidraad kan zijn voor de toekomstige beroepsprofielen.

Uitvoering: november 1999 - januari 2000

terug print deze pagina