Ontwikkeling beroepscompetentieprofielen Metaal

Opzetten en uitvoeren van een ontwikkelingstraject in het kader van de vertaling van de uitkomsten van het project Fundering Metaal naar een competentiegerichte kwalificatiestructuur Metaal. De werkzaamheden omvatten het opstellen van kerntaken en kernopgaven, het inhoudelijke input geven bij het opstellen van competenties en beheersingsindicatoren, evaluatie van de werkwijze en aanbevelingen voor een effectieve en efficiënte werkwijze.

Uitvoering: oktober 2001 - maart 2002


De beroepscompetentieprofielen zijn verkrijgbaar bij kenteq

terug print deze pagina