Beroepenmarkt meet- en regeltechniek

Inventariserend onderzoek naar de beroepenmarkt van meet- en regeltechniek in de sectoren metaal, elektrotechniek, installatietechniek en procestechniek. De beroepsgroepen worden globaal afgebakend en omschre-ven. Tevens wordt de omvang van de aangetroffen beroepsgroepen worden bepaald.

Uitvoering: 2003

terug print deze pagina