Ontwikkeling beroepscompetentieprofielen Elektrotechniek MBO

Ontwikkeling van beroepscompetentieprofielen voor kernberoepen in de Elektrotechniek. In het onderzoek worden kernberoepen ge?dentificeerd. Per kernberoep wordt een beroepscompetentieprofiel ontwikkeld bestaande uit een beroepsbeschrijving, kerntaken en beroepscompetenties.

Uitvoering: april 2003 - oktober 2003


Publicatie:

Beroepscompetentieprofielen Elektrotechniek.pdf
terug print deze pagina