Arbeidsradar Chemie voor procesoperators

Ontwikkeling van een Arbeidsradar voor procesoperators in de sector Chemie. Doel van het onderzoek is om op basis van een inventarisatie van knelpunten en onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt voor procesopera-tors te komen tot concrete oplossingen en maatregelen.

Uitvoering: augustus 2001 - januari 2002


Publicatie:

Arbeidsradar procesoperators Chemie.pdf
terug print deze pagina