Tien jaar in-, uit- en doorstroom van werknemers in de installatiebranche

Opstellen van themagerichte deelrapporten die inzicht bieden in de ontwikkelingen in de installatiebranche in de afgelopen 10 jaar. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer: In- en uitstroom van personeel; Positie van allochtonen en vrouwen in de branche; Bijscholing in de branche. De rapportages zijn geschreven aan de hand van bestaande dataverzamelingen en bronnenmateriaal van het MMI.

Uitvoering: oktober 2001 - maart 2002


Publicaties:

Allochtone werknemers in de installatietechniek.pdf
Vrouwelijke werknemers in de installatietechniek.pdf
Werknemers in de installatietechniek.pdf
terug print deze pagina