Evaluatie Stimuleringsregeling BPV+

De Stimuleringsregeling BPV+ beoogt verbetering van kwantitatieve, kwalitatieve en organisatorische aspecten van de beroepspraktijkvorming in de Zorgsector. Het evaluatieonderzoek richt zich op bereikte effecten en doelstellingen, en aanbevelingen voor de toekomst.

Uitvoering: januari 2003 - mei 2003


Publicaties:

Hoofdrapport BPV+.pdf
Bijlagerapport BPV+.pdf
Regiorapportage BPV+.pdf
terug print deze pagina