Tien jaar bedrijven in de installatietechniek

Het schrijven van een samenvatting, conclusies en beleidsaandachtspunten bij de rapportage “Tien jaar bedrijven in de installatietechniek” dat door Marktmonitor is opgesteld. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer: het aantal bedrijven, in- en uitstroom van bedrijven, bedrijfsomvang en regionale spreiding van bedrijven.

Uitvoering: najaar 2003

De rapportage is verkrijgbaar bij stichtingmarktmonitor

terug print deze pagina