Vraagarticulatie MKB-HBO

Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van MKB-bedrijven naar HBO-opgeleiden. De onderzoeksresultaten dienen als basis voor intensivering van de samenwerking tussen het MKB en het HBO. Tevens dienen de resultaten als input voor de positiebepaling van het MKB ten aanzien van recente ontwikkelingen binnen het HBO.
De resultaten van het onderzoek hebben er mede toe geleid dat het Ministerie van OCW is gestart met experimenten voor een nieuwe type twee-jarige opleidingen binnen het HBO, de Associate Degree.

Uitvoering: oktober 2003 - april 2004


Publicatie:

De vraag naar HBO-ers bij MKB-bedrijven.pdf
terug print deze pagina