Arbeidsmarkt Toerisme Amsterdam

Onderzoek naar kerngegevens over de arbeidsmarkt en werkgelegenheid van de toeristische sector in Amsterdam. Naast kwantitatieve gegevens richt het onderzoek zich tevens op kwalitatieve aspecten van de arbeids-markt en werkgelegenheid onder meer in relatie tot bijzondere doelgroepen (allochtonen, laagopgeleiden, e.d.).

Uitvoering: december 2003

terug print deze pagina