Kenniscirculatie hbo en mkb: rol en positie lectoraten (stand van zaken 2004)

Een onderzoek naar de rol en positie van lectoraten in het kader van de kenniscirculatie tussen hbo en mkb. De resultaten van het onderzoek dienen als startpunt om te bezien op welke wijze de rol en positie van lecto-raten in relatie tot het mkb zich in de komende jaren gaan ontwikkelen.

Uitvoering: mei 2004 - september 2004


Publicatie:

Kenniscirculatie hbo en mkb.pdf
terug print deze pagina