Arbeidsradar Haven

Ontwikkeling van een Arbeidsradar voor operationeel havengerelateerde beroepen. Doel van het onderzoek is om op basis van een inventarisatie van knelpunten en onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt haven te komen tot oplossingsrichtingen en een aanzet tot een algemeen arbeidsmarktbeleid voor de bedrijfstak.

Uitvoering: november 2002 - maart 2003


Publicatie:

eindrapport Arbeidsradar Haven.pdf
terug print deze pagina