Mogelijkheden bedrijfsopleidingslocaties Metalektro in Amsterdam-Noord

Nagegaan is welke mogelijkheden er liggen voor verdere samenwerking tussen bedrijven, gemeente en het RBA met het oog op intensivering van het gebruik van de bedrijfsopleidingsinfrastructuur in het stadsdeel.

Uitvoering: 1994

terug print deze pagina