DIJK12 verricht diverse onderzoeken die inzicht verschaffen in trends, veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en bij bedrijven, die van invloed kunnen zijn op de aard en omvang van het opleidingsaanbod.
Voorbeelden van onderzoek zijn:

bekijk publicaties

Beroepsprofielen en competenties
Beroepsprofielen en competenties vormen een belangrijke schakel tussen beroepsopleidingen en de arbeidsmarkt. DIJK12 heeft veel ervaring met het opstellen van beroepsprofielen en beroepscompetentieprofielen in diverse sectoren. Hiervoor heeft DIJK12 diversen methoden en instrumenten ontwikkeld waarmee informatie over de beroepspraktijk en de arbeidsmarkt in kaart wordt gebracht. Voorbeelden van onderzoek zijn:

bekijk publicaties

Branche- en ondernemingsbeleid
DIJK12 verricht diverse onderzoeken gericht op de invulling en effecten van branche- en ondernemingsbeleid. Voorbeelden van onderzoek zijn:

bekijk publicaties

Employability en bijscholing
Door continue ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt is voortdurende ontwikkeling van werknemers, onder meer door bijscholing, een belangrijk thema voor werkgevers, werknemers en overheid. Employability, life-long-learning en EVC-trajecten zijn hierbij belangrijke aspecten. DIJK12 verricht regelmatig onderzoek voor de (verdere) ontwikkeling van beleidsinstrumenten en de praktische haalbaarheid en invulling daarvan. Voorbeelden van onderzoek zijn:

bekijk publicaties 

Instroom en rendement beroepsonderwijs
Voldoende instroom en een goed rendement in het beroepsonderwijs is van groot belang. Met name in de technische sectoren is dit een belangrijk beleidsthema. DIJK12 verricht onderzoek naar factoren die van invloed kunnen zijn op de instroom en het rendement van het beroepsonderwijs. Voorbeelden van onderzoek zijn:

bekijk publicaties 

Kwaliteitszorg
DIJK12 verricht regelmatig onderzoek gericht op informatie ter optimalisering van de producten en dienstverlening van organisaties. Voorbeelden van onderzoek zijn:

bekijk publicaties 

Stedelijk beheer
DIJK12 verricht onderzoek naar de effectiviteit van diverse maatregelen en projecten op het gebied van stedelijk beheer. Voorbeelden van onderzoek zijn:

bekijk publicaties 

Wet en regelgeving
De overheid beziet regelmatig haar wet- en regelgeving op effectiviteit en doelmatigheid. Daarnaast wordt regelgeving regelmatig getoetst op belastende effecten voor het bedrijfsleven. Voorbeelden van onderzoek zijn:

bekijk publicaties

Overig
Voorbeelden van onderzoek zijn:

bekijk publicaties  

print deze pagina