Het onderzoeksteam van DIJK12 verricht onderzoek in opdracht van beleidsmakers. Tot onze opdrachtgevers behoren het georganiseerde bedrijfsleven en overheidsorganisaties. In ons ruim tienjarig bestaan is veel ervaring en kennis opgebouwd die u zeer van dienst kan zijn bij de vorming en ondersteuning van beleid.

De volgende kernbegrippen staan in ons werk centraal: beleidsgericht, toepasbaar, onafhankelijk en volgens sociaal-wetenschappelijke methodes. Uiteraard wordt veel aandacht geschonken aan actuele eisen die worden gesteld aan de algemene kwaliteit van beleidsonderzoek, beleidsonderzoekers en producten.

Onze filosofie is dat de gebruikswaarde van onderzoek voorop staat. Daarbij steunen wij op de volgende pijlers:

Wij hebben ervaring met onderzoek ten behoeve van: Het betreft zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Voor grootschalige en kwantitatieve dataverzameling wordt samengewerkt met daartoe gespecialiseerde bureaus.

De opdrachtgever wordt nauw betrokken bij alle fasen van onderzoek en kan, indien gewenst, op ieder moment om terugkoppeling vragen. Wij denken mee, zijn creatief en leveren wat de opdrachtgever nodig heeft in de vorm van gebruiksvriendelijke, toegankelijke en toepasbare resultaten.

Meer informatie over de verschillende onderzoeksterreinen en voorbeelden van publicaties kunt u verder op deze site vinden.

print deze pagina